You are hereDevátý sjezd Kosmo Klubu, o. s.

Devátý sjezd Kosmo Klubu, o. s.


By Martin Kostera - Posted on 10 Květen 2011

Zápis z devátého sjezdu Kosmo Klubu, o. s. 30. dubna 2011

Místo konání: Lázně Bohdaneč, Hotel Technik
Přítomných členů: 16 ze 42
Zapisovatel: Michal Polák

 • Předseda Kosmo Klubu, o. s. (dále jen KK) M. Kostera zahajuje ve 13:00 sjezd a seznamuje přítomné členy i nečleny s programem sjezdu.
 • M. Kostera seznamuje přítomné s finanční situaci KK. Hlavní investicí v uplynulém období byla podpora Kosmos-News Party a dále pořízení kancelářských potřeb a tisku plakátu pro Mezinárodní astronautický kongres (International Astronautical Congress 2010). Bližší informace jsou dostupné v příloze. Členové byli zároveň upozorněni na nutnost zaplacení členského příspěvku do konce června 2011. Byla připomenuta možnost organizace setkání odborníků, které by navazovalo na akci na Ministerstva Kultury v roce 2007. M. Kostera vyzval členy k většímu zapojení do aktivit KK.
 • M. Polák a shrnuje aktivity uskutečněné za uplynulé období v následujících bodech:
 • Organizace přednášek na setkáních zájemců o kosmonautiku -
 • Kosmoschůzky
 • Uspořádání již třetího Podzimního semináře
 • Uspořádání Noci Jurije Gagarina (poprvé)
 • Individuální přednášková činnost členů (Michal Václavík, Michal Polák, Milan Halousek)
 • Individuální publikační činnost, knihy: Michal Polák (Vzhůru do vesmíru), Pavel Toufar (Gagarin. Byl první?)
 • M. Kostera upřesňuje aktivity spojené s provozem rodiny webů Kosmo.cz. Hovoří dále o chystaném novém portálu, který chce zprovoznit do konce léta roku 2011.
  M. Václavík stručně představuje předmět Základy kosmonautiky.Též zmiňuje členy Kosmo Klubu, kteří se na předmětu přímo podíleli (A. Vítek, J. Kousal, R. Valkovič, M. Václavík, L. Lejček) v uplynulém období. Informuje také o budoucnosti předmětu na ČVUT a jeho pokračování v zimním semestru 2011/2012.
 • M. Kostera vyzývá členy ke kandidatuře do Výkonného výboru. Kandidují členové P. Tomek, M. Polák, M. Václavík, R. Valkovič (v nepřítomnosti) a M. Kostera.
 • M. Kostera navrhuje veřejnou volbu Výkonného výboru. Návrh byl přijat jednomyslně v počtu 16 hlasů pro.
 • M. Kostera navrhuje, aby bylo hlasováno o všech kandidátech najednou (jako celku a nikoliv samostatně po kandidátech). Návrh byl přijat v počtu 16 hlasů pro.
 • M. Kostera dává hlasovat o Výkonném výboru sdružení ve složení P. Tomek, M. Polák, M. Václavík, M. Kostera, R. Valkovič jako celku. Tento návrh byl přijat v počtu 12 hlasů, 4 se zdrželi.
 • M. Kostera navrhuje M. Václavíka na pozici místopředsedy, ten přijímá kandidaturu. Návrh byl přijat počtem 15 hlasů pro, jeden se zdržel.
  Následně se přistupuje k volbě předsedy, jediným kandidátem je M. Kostera. Návrh byl přijat počtem 15 hlasů, jeden se zdržel.
 • M. Kostera dává prostor k diskuzi.

 • M. Halousek zahajuje diskuzi. Shrnuje zkušenosti s organizací Kosmos-News Party. Vzhledem k tomu, že v hotelu Technik jejich konání končí, vyzývá Kosmo Klub k převzetí organizace této akce. M. Kostera znovu upozorňuje na neaktivnost členů a vyzývá přítomné k většímu zapojení, například při organizaci příštího ročníku Kosmos-News Party.
 • P. Tomek vyzdvihuje činnost M. Poláka za organizaci dvou akcí (Podzimní seminář a Noc Jurije Gagarina). Nicméně upozorňuje, že organizace probíhá na poslední chvíli, což je mimo jiné způsobené nízkou aktivitou členů KK při organizaci obdobných akci. V letošním roce je nutné začít organizovat akce, zejména pak podzimní seminář, s dostatečným předstihem, aby bylo možné je řádně propagovat.
 • M. Polák upozorňuje na skutečnost, že Výkonný výbor není informován o některých aktivitách jednotlivých členů KK a nemůže tak pomoci s jejich propagací.
 • P. Tomek má připomínku k poslední Kosmoschůzce (duben 2011). Zmiňuje skutečnost, že posluchači nemají vyrovnané vzdělání a stává se, že přednášející není dostatečně s tématem obeznámen. Navrhuje tedy přísnější výběr přednášejících (zejména nových), případně kritickou oponenturu tématu. M. Polák a V. Dajbych při této příležitosti navrhují přísnější dodržování časového rozvrhu přednášek během Kosmoschůzek. M. Kostera nesouhlasí s časovým omezením přednášek. P. Tomek navrhuje s předstihem více hlídat kvalitu obsahu a délku přednášek.
 • V. Konečný se ptá na možnost zákazu anonymů na fóru portálu Kosmo.cz. M. Kostera reaguje s tím, že potřebnou změnu v novém redakčním systému chystá a doufá v podporu při tomto kroku. Ve fóru budou anonymní příspěvky kontrolovány administrátory fóra před jejich zveřejněním.
 • D. Lazecký se ptá na možnost záznamů přednášek a jejich online přenos. J. Kvíderová by uvítala archiv přednášek z akcí KK, které by bylo možné dle potřeby kdykoli využít. M. Kostera vysvětluje problémy spojené s mikrofonem a archívem. P. Tomek považuje představu online spojení mezi Prahou a Ostravou za krásnou, ale zmiňuje nedostupnost vhodné techniky v prostorách konání Kosmoschůzek. M. Polák vyjadřuje svůj negativní postoj k online přenosu přednášek, zejména kvůli obavě z poklesu návštěvnosti. J. Kousal navrhuje online přenosy minimálně zkusit, například pro uzavřenou skupinu. P. Tomek připomíná, že se snažíme dosáhnout dostupnosti přednášek pro maximální počet lidí, tzn. jak fyzicky, tak i virtuálně přítomných. M. Kostera upozorňuje na možné problémy s autorskými právy na fotografie použité v přednáškách. Při této příležitosti zmiňuje i současný problém se společností Profimedia.
 • Sjezd byl M. Kosterou ukončen ve 13:50.
PřílohaVelikost
prehled-financi-k-20110430.xlsx21 KB
Tagy