You are hereČtvrtý sjezd Kosmo Klubu, o.s.

Čtvrtý sjezd Kosmo Klubu, o.s.


By michalpolak - Posted on 09 Červenec 2009

Zápis ze čtvrtého sjezdu Kosmo Klubu konaného dne 3.6.2006

Místo: Lázně Bohdaneč
Přítomných členů: 16 z 67
Zapisovatel: R.Valkovič

Vzhledem k nízkému počtu přítomných členů (16) byl sjezd neusnášeníschopný. Proto byl vyhlášen ve 13:30 mimořádný sjezd.

Na úvod M. Kostera seznámil přítomné, že vzhledem k problémům s předáním změn stanov se tyto musí schválit znovu, aby byly platné. Do vyhlášení mimořádného sjezdu proběhla diskuse na téma:

Aktivity

  • Stavba nanodružice typu CubeSat - program probíhá, ale jsou nedostatky hlavně v jeho propagaci a prezentaci cílů.
  • Vzhled portálu www.kosmo.cz - dosavadní stránky jsou slepeny ze čtyř portálů, to způsobuje problémy při úpravách i provozu - bude potřeba vytvořit nový, jednodušší a přehlednější vzhled.
  • Přes velký počet členů chybí aktivní členové pro webové i jiné aktivity.
  • Peníze - podařilo se sehnat sponzora, fyzická osoba, jednání M. Kostery pokračují úspěšně.
  • Po schválení výkonným výborem bylo objednáno a dodáno razítko Kosmo Klubu pro oficiální dokumenty atd. Peníze použity z účtu, D. Lazecký a J. Navara přispěli celkem 500 Kč na razítko.
  • M. Halousek navrhl další aktivitu, pořádání školních přednášek na základních a středních školách členy Kosmo Klubu v místě jejich bydliště nebo pobytu. Členové by tak seznamovali mladou generaci s tím, co vlastně kosmonautika je a jaké výhody přináší. Pokud si člen připraví jednu přednášku a řekněme čtyřikrát ročně navštíví školy v okolí a jen s mírnými úpravami ji přednese, nebude to pro něj připravovat velkou časovou ani finanční zátěž.

Ve 13:30 začal mimořádný sjezd


Shrnutí dosavadních aktivit Kosmo Klubu:

  • Letáček o kosmonautice - úspěšně vydán a distribuován.
  • Setkávání členů Kosmo Klubu - v Praze úspěšně a pravidelně probíhá v Planetáriu (P. Desort a R. Valkovič).
  • Model lunární nebo orbitální stanice - nepodařilo se uskutečnit.
  • Aktivity v Muzeu Kbely - nepodařilo se uskutečnit.

Radek Valkovič navrhl podat nabídku Leteckému muzeu Praha-Kbely na brigádnickou činnost členů Kosmoklubu při údržbě a renovaci exponátů muzea s kosmickou tematikou. Výkonný výbor pověřil R. Valkoviče jednáním s Leteckým muzeem.

Neuskutečněné aktivity jdou hlavně na vrub nedostatku aktivních členů, kteří by projekt rozběhli.

Michal Václavík přednesl statistiku setkání v pražském Planetáriu, statistika je vytvořena z 6 posledních setkání (z 8 uskutečněných pro veřejnost), celkem se jich zúčastnilo 26 různých osob, 12 jich chodí víceméně pravidelně, průměrná návštěvnost setkání je kolem 12 osob.

Dále byl shrnut provoz domény www.kosmo.cz - návštěvnost stránek.

Program nanodružice sice pomalu, ale úspěšně pokračuje, ujasnila se celková koncepce a specifikace jednotlivých dílů a v současnosti se vyrábí prototypy základních modulu.

Michal Polák a A.Novák vytvořili stránky http://linky.kosmo.cz s odkazy na nejdůležitější kosmonautické stránky.

Dalším bodem bylo projednání minimálního členského příspěvku ve výši 100 Kč ročně - vybrané peníze se použijí na podporu aktivit Kosmo Klubu. Bylo zdůrazněno, že tak Kosmo Klub pravděpodobně ztratí část členů, protože podle platných stanov nezaplacením členského příspěvku členství zaniká. Na druhou stranu se už teď finance darované na účet používají efektivně pro podporu kosmonautiky v České republice.

Návrh hlasování: příspěvek v minimální výši 100 Kč ročně. Rozdělení členů na dvě skupiny - platící budou moci využívat výhody (slevy vstupu na akce podporované Kosmo Klubem a další), neplatící toto využívat nemohou.

Hlasování: Pro byli jen 4 členové, 10 bylo proti, 2 se zdrželi - zamítnuto.

Nový návrh: povinný příspěvek minimálně 100 Kč, při nezaplacení do termínu dle stanov členství zaniká. Nedochází k rozdělení členů na dvě kategorie, ale dojde pravděpodobně k poklesu počtu členů. Předpoklad zvýšení aktivity členů.

Hlasování: Pro bylo 13 členů, 3 byli proti - schváleno.

Změna stanov, v podobě jak bylo dohodnuto ve Val. Meziříčí. Seznam změn si prohlédli všichni členové.
Hlasování: 16 pro, 0 proti.

1 člen Kosmo klubu musel odejít, zůstalo 15 členů.

Volby členů výkonného výboru a předsedy

Neobjevil se žádný nový zájemce o místo ve výkonném výboru nebo o funkci předsedy.

Pro funkci předsedy byl navržen M. Kostera:

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel. M. Kostera zůstává předsedou Kosmo Klubu (a VV).

Pro funkci místopředsedy byl navržen J. Kousal:

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel. J. Kousal zůstává místopředsedou Kosmo Klubu (a VV).

Hlasování o členech VV:

R. Valkovič - 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel.

M. Káňa - 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel.

J. Navara - 13 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.

Výkonný výbor je tak kompletní.

Sjezd byl M. Kosterou ukončen ve 14:03.

PřílohaVelikost
sjezd4.pdf95.75 KB
Tagy