You are hereTřetí sjezd Kosmo Klubu, o.s.

Třetí sjezd Kosmo Klubu, o.s.


By michalpolak - Posted on 09 Červenec 2009

Zápis ze třetího sjezdu Kosmo Klubu konaného dne 26.11.2005

Místo: Valašské Meziříčí
Přítomných členů: 10 z 55
Zapisovatel: R.Valkovič

Vyhlášeno zahájení sjezdu v 19:00 předsedou Martinem Kosterou.
Vzhledem k nízkému počtu přítomných členů (10) byl sjezd neusnášeníschopný.
V 19:30 byl vyhlášen mimořádný sjezd, přítomno bylo 10 členů Kosmo Klubu.

Bod 1. Změny ve stanovách

Návrh změn ve stanovách za účelem sjednocení terminologie a odstranění možných sporných výkladů stanov. Po diskusi jednotlivých navrhovaných změn byly změny stanov přijaty hlasováním jako celek.

Výsledky hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0

Bod 2. Diskuse o médiích

Probrány možnosti mediální prezentace činnosti klubu.
Návrh Jaroslava Kousala na sestavení pravidel pro oficiální komunikaci členů Kosmo Klubu s médii. Návrh Jaroslava Kousala na udělení ceny (např. "Kosmická řacha") pro nejhorší článek o kosmonautice za kalendářní rok. Vzhledem ke složitosti problému a možným právním následkům je nutné toto téma ještě podrobněji studovat. J. Kousal byl pověřen připravením podkladů k dalšímu jednání.

Bod 3. Propagační leták

Milan Halousek popsal průběh vydání letáku propagujícího kosmonautiku. Výkonný výbor schválil snahu M. Halouska o zajištění vydání druhé série letáků, první série už je téměř rozebrána. Případný dotisk by bylo vhodné zařídit do konce března (limit životnosti původních šablon).

Bod 4. Brigáda v muzeu Praha-Kbely

Radek Valkovič navrhl podat nabídku Leteckému muzeu Praha-Kbely na brigádnickou činnost členů Kosmoklubu při údržbě a renovaci exponátů muzea s kosmickou tematikou. Výkonný výbor pověřil R. Valkoviče jednáním s Leteckým muzeem.

Sjezd byl M. Kosterou ukončen ve 20:10.

Zápis provedl: R. Valkovič

PřílohaVelikost
sjezd3.pdf84.44 KB
Tagy