You are hereJedenáctý sjezd Kosmo Klubu, o. s.

Jedenáctý sjezd Kosmo Klubu, o. s.


By Martin Kostera - Posted on 02 Květen 2013

Zápis z jedenáctého sjezdu Kosmo Klubu, o. s. 27. dubna 2013

Místo konání: Pardubice, Hostel Trim
Přítomných členů: 18 ze 42
Zapisovatel: Martin Kostera

 • Předseda Kosmo Klubu, o. s. (dále jen KK) M. Kostera zahajuje ve 13:00 sjezd a seznamuje přítomné členy i nečleny s programem sjezdu.
 • M. Kostera seznamuje přítomné s finanční situaci KK. Hlavními výdaji v uplynulém období byly podpora účasti Jaroslava Kousala na akci Thinking Tomorrow v ESTEC a Kosmos-News Party. Bližší informace jsou dostupné v příloze. Nikdo ze členů KK neměl výhrady k finanční situaci klubu. Členové byli M. Kosterou zároveň upozorněni na nutnost zaplacení členského příspěvku do konce června 2013.
 • M. Kostera v krátkosti představil aktivity KK uskutečněné za uplynulé období.
 • Nejvýznamnější popularizační aktivitou KK jsou Kosmoschůzky(12x, 24 přednášek), Noc Jurije Gagarina a seminář kosmonautiky
 • V neděli 2. března 2013 se uskutečnil v pořadí 5. seminář KK. Akci zorganizoval M. Polák ve spolupráci s Katedrou měření, FEL, ČVUT v Praze. Velký dík patří především Ing. Janu Roháčovi.
 • Dne 12. dubna 2012 se KK opět účastnil celosvětové akce Noc Jurije Gagarina.
 • Individuální přednášková činnost jednotlivých členů (P. Boháček, M. Halousek, J. Kousal, M. Polák, P. Tomek, P. Toufar, M. Václavík ) mimo akce pořádané KK.
 • KK provozuje rodinu webů kosmo.cz a pracuje na dalším vývoji.
 • MK vyzval členy ke kandidatuře a sdělil přítomným, že nepřítomný P. Tomek si přeje znovu kandidovat na člena VV a Radek Valkovič z časových důvodů nehodlá kandidovat.
 • Jako kandidáti členství ve VV se dále přihlásili: Vašek Dajbych, Miroslav Pospíšil, Martin Kostera, Michal Václavík, Michal Polák, Jaroslav Kousal.
 • MK navrhuje, aby volba proběhla veřejným hlasováním. Návrh jednomyslně přijat.
 • Volba proběhla v pořadí, ve kterém se kandidáti přihlásili.
 • Výsledky hlasování(pro/proti/zdržel se hlasování):
 • Vašek Dajbych 11/0/7
 • Miroslav Pospíšil 15/0/3
 • Martin Kostera 16/0/2
 • Michal Václavík 11/1/6
 • Michal Polák 16/0/2
 • Jaroslav Kousal 13/0/5
 • Petr Tomek 6/0/12
 • Vzápětí po hlasování se členství ve VV vzdal Michal Václavík. VV je tedy ve složení: Vašek Dajbych, Miroslav Pospíšil, Martin Kostera, Michal Polák a Jaroslav Kousal.
 • M. Kostera vyjádřil zájem kandidovat na pozici předsedy KK. Nebyl žádný protikandidát. Návrh byl přijat počtem 17 hlasů pro, jeden se zdržel.
 • M. Polák vyjádřil zájem kandidovat na pozici místopředsedy KK. Nebyl žádný protikandidát. Návrh byl přijat počtem 17 hlasů pro, jeden se zdržel.
 • M. Kostera dává prostor k diskuzi.
 • Sjezd byl M. Kosterou ukončen ve 14:00.
Tagy