You are hereDvanáctý sjezd Kosmo Klubu, o. s.

Dvanáctý sjezd Kosmo Klubu, o. s.


By Martin Kostera - Posted on 09 Červen 2014

Zápis z dvanáctého sjezdu Kosmo Klubu, o. s. 26. dubna 2014

Místo konání: Pardubice, Hostel Trim
Přítomných členů: 18 ze 42
Zapisovatel: Martin Kostera

 • Předseda Kosmo Klubu, o. s. (dále jen KK) M. Kostera zahajuje ve 13:02 sjezd a seznamuje přítomné členy i nečleny s programem sjezdu.
 • M. Kostera(MK) seznamuje přítomné s finanční situaci KK. Hlavními výdaji v uplynulém období byly podpora účasti KK na projektu ARKYD a Hydronaut. Bližší informace jsou dostupné v příloze. Nikdo ze členů KK neměl výhrady k finanční situaci klubu. Členové byli M. Kosterou zároveň upozorněni na nutnost zaplacení členského příspěvku do konce června 2014.
 • MK v krátkosti představil aktivity KK uskutečněné za uplynulé období.
 • Nejvýznamnější popularizační aktivitou KK jsou Kosmoschůzky, Noc Jurije Gagarina, přednáška Breaking Through the Seeing Barrier in Planetary Astronomy od Francka Marchise a paper na IAC v Číně Václava Dajbycha("Astronautics popularization via modern devices").
 • MK zopakoval rozhodnutí Michala Poláka o tom, že z časových důvodů nebude nadále pořádat akce KK, ale v rámci svých možností případně pomůže. Výbor vyjádřil oficiální poděkování Michalu Polákovi za jeho dosavadní činnost.
 • MK vyzval zúčastněné ke kandidatuře do VV a na místa předsedy a místopředsedy. Kandidáty se stali: Jaroslav Kousal, Michal Václavík, Petr Tomek, Martin Kostera, Jiří Myška, Václav Dajbych, Miroslav Pospíšil.
 • MK navrhuje, aby volba proběhla veřejným hlasováním. Návrh jednomyslně přijat.
 • Výsledky hlasování(pro/proti/zdržel se hlasování):
 • Jaroslav Kousal 18/0/0
 • Michal Václavík 16/2/0
 • Petr Tomek 17/0/1
 • Martin Kostera 16/0/2
 • Jiří Myška 14/0/4
 • Vašek Dajbych 10/0/8
 • Miroslav Pospíšil 14/0/4
 • Michal Václavík(MV) navrhl hlasovat o Jiřím Myškovi a Miroslavu Pospíšilovi vyřazovacím způsobem v jednom kole. Výsledek hlasování je 12:6 ve prospěch Jiřího Myšky.
 • VV je tedy ve složení: Jaroslav Kousal, Michal Václavík, Petr Tomek, Martin Kostera, Jiří Myška
 • MV navrhl na pozici předsedy Martina Kosteru. Nebyl žádný protikandidát. Návrh byl přijat počtem 17 hlasů pro, jeden se zdržel.
 • MK navrhl na pozici místpředsedy Jaroslava Kousala. Nebyl žádný protikandidát. Návrh byl přijat počtem 15 hlasů pro, jeden proti, dva se zdrželi.
 • MK dává prostor k diskuzi.
 • Sjezd byl M. Kosterou ukončen ve 14:00.
Tagy