You are herePátý sjezd Kosmo Klubu, o.s.

Pátý sjezd Kosmo Klubu, o.s.


By michalpolak - Posted on 09 Červenec 2009

Zápis z pátého sjezdu Kosmo Klubu, o.s. konaného dne 12.5.2007

Místo: Lázně Bohdaneč
Přítomných členů: 14(15) ze 74
Zapisovatel: M. Kostera

Vzhledem k nízkému počtu přítomných členů (14) byl sjezd neusnášeníschopný. Proto byl vyhlášen ve 13:15 sjezd náhradní.

V 13:15 začal náhradní sjezd

Na úvod M. Kostera seznámil přítomné s aktivitami členů KK za poslední rok.

Aktivity

 • Probíhají pravidelné Kosmoschůzky v pražském planetáriu pod vedením Petra Desorta a Radka Valkoviče
 • Podařilo se prosadit návrh na nový předmět „Základy kosmonautiky“ Petra Desorta a Radka Valkoviče na ČVUT, bude přednášen od zimního semestru 2007/2008 členy KK i externími odborníky
 • KK finančně podpořil kosmonautické setkání ve Valašském Meziříčí sumou 500Kč a KNP 2007 sumou 1500Kč, přičemž členové KK měli kvůli tomu výrazně snížené vstupné na tyto akce
 • KK zaplatil doménu kosmo.cz na další rok – 712Kč
 • Členové KK odpřednášeli celou řadu přednášek na školách a před veřejnosti. Mezi nejaktivnější se řadí Michal Václavík, Milan Halousek, Petr Desort, Radek Valkovič, Jaroslav Kousal a Michal Polák
 • Kosmo portál byl výrazně rozšířen a doplněn – preindex, laik.kosmo.cz, student.kosmo.cz, VMCC, expedice.kosmo.cz
 • Jaroslav Kousal a Aleš Holub se zúčastnili soutěže „Inspirace pro ESA“ , příspěvek J.Kousala byl mezi 38 (z celkem 243) prezentovanými na workshopu v Edinburghu
 • Aleš Holub, Jaroslav Kousal, Petr Stejskal, Martin Kostera se (různou měrou) zúčastnili prací na nanodružici czCube
 • Celá řada členů KK publikovala články na Kosmo Portálu – www.kosmo.cz
 • Aleš Holub, Jiří Šálek, Klára Pavelková a Ladislav Gagyi(není členem KK) se zúčastnili soutěže MSR-ISPP
 • Pokračuje úspěšně provoz a rozvoj Kosmo Portálu, Kosmolinků apod.
 • Jaroslav Navara uskutečnil výstavu, kde vystavoval své kosmonautické materiály a propagoval KK
 • Michal Václavík vytvořil poster „Amatérské kosmonautické aktivity v ČR“
 • M. Kostera upozornil na to, že nečlen KK – Tomáš Přibyl – udělal pro propagaci KK víc, než většina členů KK a veřejně mu za to poděkoval.


Finance

Přehled financí je součástí zápisu v oficiální podobě ke stažení zde a to ve formátu pdf.


Hlasování

Z důvodu změny zákona bylo nutné změnit název sdružení z „Kosmo Klub“ na „občanské sdružení Kosmo Klub“, nebo na „Kosmo Klub, o.s.“. Hlasování dopadlo
poměrem 13:1 ve prospěch druhé varianty.

Sdružení mělo z historických důvodů sídlo na adrese dočasného bydliště M. Kostery, který se přestěhoval. Bylo tedy nutné zvolit nové sídlo. M. Kostera
navrhl(z důvodu neexistence jiného návrhu) opět svou adresu: Hackerova 793/5, Praha 8, 18100. Návrh byl přijat poměrem 14:0 ve prospěch této adresy.

V průběhu sjezdu dorazil 15. člen KK.

M. Kostera navrhl změnu počtu členů VV z pěti na tři členy. Návrh byl zamítnut poměrem hlasů 6:9.

Poté byla zahájena diskuse k volbě VV. I přes upozornění dosavadního předsedy(a člena VV) na svůj nedostatek potřebného času se neobjevil kandidát na předsedu
sdružení. V průběhu diskuse byl jako kandidát na post předsedy navržen M. Kostera. Ten byl poměrem hlasů 14:0 zvolen předsedou KK na další období, jeden hlas
se zdržel.

Následně byl kandidován na post místopředsedy(a člena VV) Radek Valkovič. Ten byl poměrem hlasů 14:0 zvolen místopředsedou KK na další období, jeden hlas se zdržel.

Mezi kandidáty na post člena VV byli nominováni: Michal Václavík, Michal Polák, Martin Vondra a Jaroslav Kousal. Martin Vondra se zřekl své kandidatury ve
prospěch Jaroslava Kousala a Michala Poláka.
Nepřítomný Michal Václavík byl zvolen poměrem hlasů 15:0.
Michal Polák byl zvolen poměrem hlasů 14:0, jeden hlas se zdržel.
Jaroslav Kousal byl zvolen poměrem hlasů 14:0, jeden hlas se zdržel.
Výkonný výbor je tak kompletní.

Milan Halousek navrhl výzvu členům KK a ta byla přijata poměrem hlasů 15:0. Výzva pátého sjezdu KK zní:
Vyzýváme všechny členy KK, aby uskutečnili alespoň jednu kosmonautickou akci(výstavu, přednášku, apod.) u příležitosti letošního 50. výročí prvního letu do kosmu,
nebo u příležitosti 30. výročí kosmického letu Vladimíra Remka v příštím roce.Sjezd byl M. Kosterou ukončen ve 14:00.

PřílohaVelikost
sjezd5.pdf95.07 KB
Tagy