You are hereUstavující sjezd Kosmo Klubu, o.s.

Ustavující sjezd Kosmo Klubu, o.s.


By michalpolak - Posted on 09 Červenec 2009

Zápis z ustavujícího sjezdu Kosmo Klubu konaného dne 27.11.2004

Místo: Valašské Meziříčí


 • V 19:10 byl zahájen ustavující sjezd občanského sdružení Kosmo Klub (KK),
  které bylo registrováno na ministerstvu vnitra 15.09.2004
 • Zmocněnec přípravného výboru (Aleš Holub, Miroslav Káňa a Martin Kostera) Martin Kostera
  přednesl úvodní řeč o důvodech založení sdružení a krátké historii KK od okamžiku
  vytvoření návrhu stanov
 • Přítomní byli vyzvání k podepsání dokumentu, ve kterém se prohlašují za členy sdružení
  (12 členů)
 • Členové odsouhlasili, že výkonný výbor (VV) bude zvolen veřejným hlasováním a bude volen
  najednou (10 hlasů pro, jeden se zdržel hlasování z 11ti)
 • Navrženi a zvoleni byli tito členové (11 hlasů pro z 11ti):
 • Miroslav Káňa
 • Jaroslav Navara
 • Jaroslav Kousal
 • Radek Valkovič
 • Martin Kostera
 • Navržen a zvolen za předsedu byl Martin Kostera (12 hlasů pro z 12ti)
 • Navržen a zvolen za zástupce předsedy byl Jaroslav Kousal (11 hlasů pro, jeden se zdržel
  hlasování z 12ti)
 • Milan Halousek navrhl změnu stanov upravující situaci s neusnášeníschopným sjezdem
 • Byla schválena změna stanov, kde v článku 6.1 přibude toto:

  "Pokud není sjezd
  usnášeníschopný, bude po 30ti minutách svolán sjezd mimořádný(v tom samém místě a s tím
  samým programem), který je usnášeníschopný při jakémkoli počtu přítomných členů společnosti."


 • Předseda KK provede změnu ve stanovách a návrh pošle ke schválení na ministerstvo vnitra
 • V diskusi byla navržena řada námětů(logo, prezentace KK, zahraniční tiskoviny), kterými se
  bude v dalším období zabývat VV. Výsledky budou průběžně prezentovány na webu zřídí.

PřílohaVelikost
sjezd1.pdf86.2 KB
Tagy