You are hereDesátý sjezd Kosmo Klubu, o. s.

Desátý sjezd Kosmo Klubu, o. s.


By Martin Kostera - Posted on 23 Červenec 2012

Zápis z desátého sjezdu Kosmo Klubu, o. s. 28. dubna 2012

Místo konání: Pardubice, Hostel Trim
Přítomných členů: 20 ze 44
Zapisovatel: Michal Václavík

 • Předseda Kosmo Klubu, o. s. (dále jen KK) M. Kostera zahajuje ve 13:17 sjezd a seznamuje přítomné členy i nečleny s programem sjezdu.
 • M. Kostera seznamuje přítomné s finanční situaci KK. Hlavní investicí v uplynulém období byla podpora Kosmos-News Party, zakoupení pohřebního věnce pro čestného člena A. Vítka a nákup software pro pořizování záznamů z Kosmoschůzek. Bližší informace jsou dostupné v příloze. Nikdo ze členů KK neměl výhrady k finanční situaci klubu. Členové byli M. Kosterou zároveň upozorněni na nutnost zaplacení členského příspěvku do konce června 2012.
 • M. Kostera v krátkosti představil aktivity KK uskutečněné za uplynulé období.
 • Nejvýznamnější popularizační aktivitou KK jsou Kosmoschůzky, kterých se uskutečnilo od minulého sjezdu 10 s celkem 28 přednesenými přednáškami. Návštěvnost má trvale rostoucí trend a bude potřeba časem najít vhodnější prostor. Také se podařilo začít pořizovat záznamy přednášek, které budou postupně umisťovány na webové stránky KK. Do června 2011 byl organizátorem Kosmoschůzek R. Valkovič, kterého vystřídal M. Polák. Přednášejícími, kteří se podíleli na Kosmoschůzkách, byli J. Baštecký, V. Dajbych, T. Kocourek, J. Kousal, V. Kováč, L. Lejček, J. Myška, M. Polák, P. Tomek, P. Toufar, M. Václavík a R. Valkovič.
 • V neděli 23. října 2011 se uskutečnil v pořadí 4. Podzimní seminář KK. Celkem bylo předneseno sedm příspěvků. Akci zorganizoval M. Polák a P. Tomek.
 • Dne 12. dubna 2012 se KK opět účastnil celosvětové akce Noc Jurije Gagarina. Program akce byl složen z přednášky o letu J. Gagarina, literárního a divadelního výstupu. Akci zorganizoval P. Tomek a M. Polák. Vystoupili V. Shock se svými texty „Třikrát major Gagarin, jak ho neznáte!“ a S. Hudský s A. Bormanem v jednoaktovce S. Hudského „Viděl jsem Zemi“.
 • Individuální přednášková činnost jednotlivých členů (P. Boháček, M. Halousek, J. Kousal, M. Polák, P. Tomek, P. Toufar, M. Václavík a A. Vítek) mimo akce pořádané KK.
 • Člen KK M. Polák vydal v nakladatelství Beletris knihu Cesty k raketoplánům.
 • KK provozuje rodinu webů kosmo.cz.
 • M. Václavík zhodnotil výuku předmětu Základy kosmonautiky, kterou zajišťuje KK na Fakultě strojní ČVUT. Na výuce předmětu se v akademickém roce 2011/2012 podíleli L. Lejček, L. Moravec, J. Kousal, M. Václavík a A. Vítek. Předmět bude pokračovat také v následujícím akademickém roce. Navíc je v akreditačním řízení rozšířená verze předmětu s dvojnásobnou hodinovou dotací.
 • Poslední dva měsíce se velmi intenzivně pracuje na encyklopedii Space50. Za technické řešení jsou zodpovědní A. Holub, M. Káňa a M. Kostera, za odbornou část prozatím A. Holub a M. Václavík. M. Václavík dále seznámil krátce účastníky sjezdu s postupem vyjednávání o Space50 s dědici po A. Vítkovi a Českou kosmickou kanceláří. M. Pospíšil připravil první návrh projektu na budoucí fungování encyklopedie Space50.
 • J. Kousal představil novou iniciativu, kdy by rád revidoval znalosti členů KK, což by mělo vést zajímavých ideovým nápadům, co by KK mohl v budoucnosti dělat. Jednalo by se o profesní i zájmové znalosti. J. Kousal hledá spolupracovníka, který by mu pomohl zorganizovat sběr znalostí členů KK. Následně by vznikla databáze ideových nápadů, např. po vzoru hackerspace Brmlab.
 • M. Kostera požádal všechny členy, aby hlásili Výkonnému výboru (VV) KK své aktivity spojené s činností KK.
 • M. Václavík vyzývá členy ke kandidatuře do VV KK. Nikdo nový nekandiduje mimo stávající VV KK (M. Kostera, M. Polák, P. Tomek, M. Václavík a R. Valkovič).
 • M. Václavík navrhuje veřejnou volbu VV KK. Návrh byl přijat jednomyslně v počtu 20 hlasů pro.
 • M. Václavík navrhuje, aby bylo hlasováno o všech kandidátech najednou (jako celku a nikoli samostatně po kandidátech). Návrh byl přijat jednomyslně v počtu 20 hlasů pro.
 • M. Václavík dává hlasovat o VV KK ve složení M. Kostera, M. Polák, P. Tomek, M. Václavík a R. Valkovič jako celku. Tento návrh byl přijat v počtu 17 hlasů pro, 3 se zdrželi.
 • M. Václavík navrhuje M. Kosteru na pozici předsedy KK, ten přijímá. Návrh byl přijat počtem 19 hlasů pro, jeden se zdržel.
 • M. Kostera navrhuje M. Václavíka na pozici místopředsedy KK, ten přijímá. Návrh byl přijat počtem 19 hlasů pro, jeden se zdržel.
 • M. Kostera dává prostor k diskuzi.
 • M. Pospíšil navrhuje po ukončení sjezdu pokračovat v diskuzi ohledně encyklopedie Space50. Zainteresovaní členové KK souhlasí.
 • J. Kousal, M. Václavík a M. Vondra diskutovali o podobě a způsobu jak vytvořit databázi znalostí a nápadů členů KK.
 • Padl návrh na zveřejnění kontaktů na jednotlivé členy KK.
 • Sjezd byl M. Kosterou ukončen ve 13:58.
PřílohaVelikost
prehled-financi-k-20120427.xlsx19.41 KB
Tagy