You are hereOsmý sjezd Kosmo Klubu, o. s.

Osmý sjezd Kosmo Klubu, o. s.


By Martin Kostera - Posted on 21 Květen 2010

Zápis z osmého sjezdu Kosmo Klubu, o. s. konaného dne 1. května 2010

Místo konání: Lázně Bohdaneč
Přítomných členů: 20 ze 45
Zapisovatel: Michal Polák

 • Předseda Kosmo Klubu, o. s. M. Kostera zahajuje v 13:00 sjezd a seznamuje přítomné členy i nečleny s časovou organizací sjezdu.
 • Slovo přebírá M. Václavík a cituje pozdravný dopis od P. Toufara a O. Pelčáka, čestných členů Kosmo Klubu.
 • Dále M. Kostera informuje o finanční situaci (podrobnosti v příloze B) a o počtu členů sdružení, kterých je v době konání sjezdu 45, z toho 4 jsou čestní. Zmiňuje hlavní investice, tedy podporu kosmonautického semináře na hvězdárně ve Valašském Meziříčí v listopadu 2009, KNP 2010 na přelomu dubna a května 2010 a investici do mikrofonu . Členové byli zároveň upozorněni na nutnost zaplacení členského příspěvku do konce června 2010.
 • Následně M. Polák shrnuje aktivity uskutečněné za uplynulý rok a připomíná možnosti zápisu do seznamu aktivit (podrobnosti v příloze A, ke stažení níže):
  * Organizovaná měsíční setkání v Planetáriu HMP, tzv. Kosmoschůzky
  * Pokračovala výuka předmětu Základy kosmonautiky na Fakultě strojní ČVUT
  * Průběžně pokračuje údržba a aktualizace webů portálu http://www.kosmo.cz (M. Kostera, A. Holub, M. Káňa) a vývoj nového portálu (M. Kostera)
  * Nové webové stránky Kosmo Klubu dostupné na internetové adrese www.klub.kosmo.cz (M. Kostera, M. Polák, A. Holub)
  * Individuální přednášková činnost jednotlivých členů (R. Valkovič, M. Václavík, J. Myška A. Vítek, P. Tomek, M. Polák, J. Kousal atd.)
  * Individuální publikační činnost jednotlivých členů (A. Vítek, P. Tomek, M. Václavík, P. Toufar, M. Polák atd.)
  * Velmi významnou aktivitou bylo vydání knihy Stopy na Měsíci, kterou napsal čestný člen A. Vítek
 • Slovo následně přebírá hlavní organizátor Kosmoschůzek R. Valkovič a seznamuje přítomné se situací Kosmoschůzek za uplynulý rok. Návštěvnost se ustálila na zhruba 15 až 20 posluchačích. Zmiňuje nemalou zásluhu M. Grüna a J. Kroulíka na udržení Kosmoschůzek v Planetáriu po opakovaných organizačních problémech. Následně vyzdvihuje nemalý přínos L. Lejčka.
 • Dále M. Václavík stručně představuje předmět Základy kosmonautiky a upozorňuje na možnosti studentů. Též zmiňuje webové stránky www.predmet.kosmo.cz a členy Kosmo Klubu, kteří se na předmětu přímo podíleli (A. Vítek, J. Kousal, R. Valkovič, M. Václavík) v uplynulém období. Informuje také o budoucnosti a možných komplikací předmětu z důvodu organizačních změn na ČVUT.
 • Přichází M. Halousek, počet přítomných členů se zvyšuje na 21.
 • M. Kostera vybízí M. Halouska k seznámení s IAC (International Astronautical Congress), ten se ujímá slova a představuje možnosti účasti na tomto kongresu. Jedná se zejména o zapojení do dobrovolnických činností kongresu.
 • M. Kostera zahajuje v 13:26 volbu Výkonného výboru Kosmo Klubu, o. s.
  Členové jsou vyzvání k možnosti kandidovat do Výkonného výboru.
  Kandidují tito členové Kosmo Klubu, o. s.: M. Polák, P. Tomek, M. Václavík, M. Kostera a R. Valkovič.
 • Odchází M. Kaňa a počet přítomných se snižuje na 20.
 • M. Václavík vyzívá kandidáty k případnému představení svých volebních programů. Slovo si bere M. Polák a představuje svoje aktivity za poslední rok a svou představu další činnosti Kosmo Klubu. Následně se představuje nový kandidát do Výkonného výboru P. Tomek.
 • M. Kostera navrhuje veřejnou volbu Výkonného výboru. Návrh byl přijat jednomyslně v počtu 20 hlasů pro.
 • M. Kostera navrhuje, aby bylo hlasováno o všech kandidátech dohromady (jako celku a nikoliv samostatně po kandidátech). Návrh byl přijat v počtu 17 hlasů pro, jeden proti.
 • M. Kostera dává hlasovat o Výkonném výboru sdružení ve složení P. Tomek, M. Polák, M. Václavík, M. Kostera, R. Valkovič jako celku. Tento návrh byl přijat v počtu 19 hlasů pro, jeden se zdržel.
 • M. Kostera navrhuje R. Valkoviče na pozici místopředsedy, ten přijímá kandidaturu. Návrh byl přijat počtem 19 hlasů, jeden se zdržel.
 • Následně se přistupuje k volbě předsedy, jediným kandidátem je M. Kostera. Návrh byl přijat počtem 19 hlasů, jeden se zdržel.
 • M. Kostera dává v prostor k diskuzi
 • M. Halousek vznáší podnět ke Kosmo Klubu. Připomíná setkání odborníků na kosmonautiku, které se uskutečnilo v roce 2007 na Ministerstvu Kultury. Navrhuje uskutečnit podobné setkání Kosmo Klubem.
 • Z. Prágr vznáší dotaz ohledně loga Kosmo Klubu a jeho jazykové mutace do angličtiny.
 • Sjezd byl M. Kosterou ukončen v 13:51.
PřílohaVelikost
sjezd8.pdf96.28 KB
Tagy