You are herezapis

zapis


Zápisy ze sjezdů Kosmo Klubu, z.s. sticky icon

Sjezd Kosmo Klubu se koná každoročně a je nejvyšším orgánem sdružení.

Sedmnáctý sjezd Kosmo Klubu, z.s.

Zápis ze sjezdu Kosmo Klubu, z.s. (dále KK), 27.4.2019

Usnášeníschopný „náhradní“ sjezd byl zahájen ve 13:27 SELČ, 15 členů přítomných. Zapisovali M. Václavík a J. Kousal.
Předseda KK M. Václavík shrnul aktivity KK od posledního sjezdu.
Hlavní aktivitou jsou stále Kosmoschůzky, nyní v pražském planetáriu. Typicky mívají přes 50 návštěvníků. Větší akcí byla i Noc Jurije Gagarina (dále NJG), taktéž v planetáriu, s návštěvností tentokrát 65 osob.

Šestnáctý sjezd Kosmo Klubu, z.s.

Zápis ze sjezdu Kosmo Klubu dne 27. 4. 2018

Sjezd zahájil J. Kousal, předseda Kosmo Klubu (dále jenom KK), ve 13:04 přivítáním přítomných členů a hostů. Sjezdu se účastnilo 17 z 39 členů KK (43 % členské základy) a sjezd tak byl usnášeníschopný.

Patnáctý sjezd Kosmo Klubu, z. s.

Zápis ze sjezdu Kosmo Klubu dne 8. dubna 2017

Sjezd zahájil předseda Kosmo Klubu (dále jen KK) J. Kousal ve 13:07. Přítomno bylo 15 ze 43 řádných členů, což představuje 35 % členské základny a sjezd je usnášeníschopný.

Čtrnáctý sjezd Kosmo Klubu, o. s.

Zápis ze 14. sjezdu Kosmo Klubu, z.s. (dále jen KK) konaného dne 30. dubna 2016
(zapisovatel: M. Václavík)

Zahájení sjezdu proběhlo v 13:32 za přítomnosti 10 (v průběhu diskuze 11) členů KK z 41 a sjezd tak byl shledán usnášeníschopným dle platných stanov.

Třináctý sjezd Kosmo Klubu, o. s.

Zápis z 13. sjezdu Kosmo Klubu, o.s. 25.4. 2015 Místo konání: Pardubice, Hostel Trim

Přítomných členů: 20 ze 40
Zapisovatel: Martin Kostera
• Předseda Kosmo Klubu, o. s. (dále jen KK) M. Kostera zahajuje ve 13:04 sjezd a seznamuje přítomné členi i nečleny s programem sjezdu.
• Přítomno bylo 15 členů a 5 členů dalo plnou moc k hlasování Martinovi Kosterovi. Sjezd byl prohlášen za usnášeníschopný.

Dvanáctý sjezd Kosmo Klubu, o. s.

Zápis z dvanáctého sjezdu Kosmo Klubu, o. s. 26. dubna 2014

Místo konání: Pardubice, Hostel Trim
Přítomných členů: 18 ze 42
Zapisovatel: Martin Kostera

  • Předseda Kosmo Klubu, o. s. (dále jen KK) M. Kostera zahajuje ve 13:02 sjezd a seznamuje přítomné členy i nečleny s programem sjezdu.

Jedenáctý sjezd Kosmo Klubu, o. s.

Zápis z jedenáctého sjezdu Kosmo Klubu, o. s. 27. dubna 2013

Místo konání: Pardubice, Hostel Trim
Přítomných členů: 18 ze 42
Zapisovatel: Martin Kostera

  • Předseda Kosmo Klubu, o. s. (dále jen KK) M. Kostera zahajuje ve 13:00 sjezd a seznamuje přítomné členy i nečleny s programem sjezdu.

Desátý sjezd Kosmo Klubu, o. s.

Zápis z desátého sjezdu Kosmo Klubu, o. s. 28. dubna 2012

Místo konání: Pardubice, Hostel Trim
Přítomných členů: 20 ze 44
Zapisovatel: Michal Václavík

  • Předseda Kosmo Klubu, o. s. (dále jen KK) M. Kostera zahajuje ve 13:17 sjezd a seznamuje přítomné členy i nečleny s programem sjezdu.

Devátý sjezd Kosmo Klubu, o. s.

Zápis z devátého sjezdu Kosmo Klubu, o. s. 30. dubna 2011

Místo konání: Lázně Bohdaneč, Hotel Technik
Přítomných členů: 16 ze 42
Zapisovatel: Michal Polák

klub@kosmo.cz