You are herezapis

zapis


Osmý sjezd Kosmo Klubu, o. s.

Zápis z osmého sjezdu Kosmo Klubu, o. s. konaného dne 1. května 2010

Místo konání: Lázně Bohdaneč
Přítomných členů: 20 ze 45
Zapisovatel: Michal Polák

Sedmý sjezd Kosmo Klubu, o.s.

Zápis ze sedmého sjezdu Kosmo Klubu, o. s. konaného dne 2. května 2009

Místo konání: Lázně Bohdaneč
Přítomných členů: 16 z 52
Zapisovatel: Michal Polák

Šestý sjezd Kosmo Klubu, o.s.

Zápis ze šestého sjezdu Kosmo Klubu, o. s. konaného dne 10. května 2008

Místo konání: Lázně Bohdaneč
Přítomných členů: 15 z 52
Zapisovatel: Michal Polák

Pátý sjezd Kosmo Klubu, o.s.

Zápis z pátého sjezdu Kosmo Klubu, o.s. konaného dne 12.5.2007

Místo: Lázně Bohdaneč
Přítomných členů: 14(15) ze 74
Zapisovatel: M. Kostera

Vzhledem k nízkému počtu přítomných členů (14) byl sjezd neusnášeníschopný. Proto byl vyhlášen ve 13:15 sjezd náhradní.

V 13:15 začal náhradní sjezd

Na úvod M. Kostera seznámil přítomné s aktivitami členů KK za poslední rok.

Čtvrtý sjezd Kosmo Klubu, o.s.

Zápis ze čtvrtého sjezdu Kosmo Klubu konaného dne 3.6.2006

Místo: Lázně Bohdaneč
Přítomných členů: 16 z 67
Zapisovatel: R.Valkovič

Vzhledem k nízkému počtu přítomných členů (16) byl sjezd neusnášeníschopný. Proto byl vyhlášen ve 13:30 mimořádný sjezd.

Na úvod M. Kostera seznámil přítomné, že vzhledem k problémům s předáním změn stanov se tyto musí schválit znovu, aby byly platné. Do vyhlášení mimořádného sjezdu proběhla diskuse na téma:

Třetí sjezd Kosmo Klubu, o.s.

Zápis ze třetího sjezdu Kosmo Klubu konaného dne 26.11.2005

Místo: Valašské Meziříčí
Přítomných členů: 10 z 55
Zapisovatel: R.Valkovič

Vyhlášeno zahájení sjezdu v 19:00 předsedou Martinem Kosterou.
Vzhledem k nízkému počtu přítomných členů (10) byl sjezd neusnášeníschopný.
V 19:30 byl vyhlášen mimořádný sjezd, přítomno bylo 10 členů Kosmo Klubu.

Druhý sjezd Kosmo Klubu, o.s.

Zápis z druhého sjezdu Kosmo Klubu konaného dne 28.5.2005

  Místo: Lázně Bohdaneč
  Přítomných členů: 15 z 36
  Zapisovatelé: J. Kousal, R.Valkovič

 • M. Kostera podle článku 6.1 stanov pro přítomnost menšího než polovičního počtu členů zahajuje sjezd Kosmo Klubu (KK) jako mimořádný.
 • Proběhlo tajné hlasování o logo jako předvýběr ze čtyř návrhů (rh07, tk02, rh02, rh04) + varianty z veřejného internetového hlasování na www.kosmo.cz. Každý člen vybírá 1-2 návrhy ze čtyř.
 • Zahájena diskuse:

Ustavující sjezd Kosmo Klubu, o.s.

Zápis z ustavujícího sjezdu Kosmo Klubu konaného dne 27.11.2004

Místo: Valašské Meziříčí


 • V 19:10 byl zahájen ustavující sjezd občanského sdružení Kosmo Klub (KK),
  které bylo registrováno na ministerstvu vnitra 15.09.2004
 • Zmocněnec přípravného výboru (Aleš Holub, Miroslav Káňa a Martin Kostera) Martin Kostera
  přednesl úvodní řeč o důvodech založení sdružení a krátké historii KK od okamžiku
  vytvoření návrhu stanov
 • Přítomní byli vyzvání k podepsání dokumentu, ve kterém se prohlašují za členy sdružení

klub@kosmo.cz