You are hereŠestý sjezd Kosmo Klubu, o.s.

Šestý sjezd Kosmo Klubu, o.s.


By michalpolak - Posted on 09 Červenec 2009

Zápis ze šestého sjezdu Kosmo Klubu, o. s. konaného dne 10. května 2008

Místo konání: Lázně Bohdaneč
Přítomných členů: 15 z 52
Zapisovatel: Michal Polák

 • Michal Václavík zahajuje ve 13:00 sjezd a seznamuje přítomné s jeho programem.
 • Slovo si bere předseda klubu Martin Kostera, aby přítomné členy i nečleny seznámil s historií a
  základními body činnosti sdružení.
 • Poté se slova opět ujal M. Václavík a zmiňuje se o počtu členů, kterých je 52 a také o čtyřech
  čestných členech.
 • M. Kostera hovoří o finanční situaci (podrobnosti v příloze B).
 • Následně M. Václavík shrnuje aktivity uskutečněné za uplynulý rok (podrobnosti v příloze A). Je
  také vzneseno upozornění na zaplacení členského příspěvku.
 • Probíhají organizovaná setkání (Kosmoschůzky).
 • Probíhá individuální činnost jednotlivých členů, byla vyzvednuta aktivita M. Halouska,
  M. Václavíka a M. Poláka.
 • Podařilo se uskutečnit první celodenní akci s názvem 50 let kosmonautiky v Horních
  Počernicích.
 • Velkým počinem bylo zavedení předmětu Základy kosmonautiky na FS ČVUT, jedná se
  o tak velký úspěch, že od akademického roku 2009/2010 bude předmět probíhat
  dvousemestrálně.
 • V rámci výuky předmětu se uskutečnila vánoční besídka v Planetáriu HMP, při níž bylo
  uděleno čestné členství plk. Ing. Oldřichu Pelčákovi, plk. Ing. Vladimíru Remkovi, Dr.
  Pavlu Toufarovi a Mgr. Antonínu Vítkovi, CSc.
 • Pokračuje údržba a aktualizace webů portálu http://kosmo.cz, změny se týkali především
  vylepšeného zpravodajství letů raketoplánu (A. Holub, A. Vítek, M. Václavík), nového
  webového editoru (A. Holub) a příprav pro přechod na nový redakční systém (M. Kostera).
 • Byla zavedena nová funkce tiskového mluvčího, které se ujal M. Václavík, spolu s tím
  dochází ke sjednocení komunikace a jednotného stylu, vydávání tiskových zpráv atd.
 • Naši členové spolupracují s Českým rozhlasem. M. Václavík píše v současné době seriál o
  sondách pro webové stránky stanice Leonardo; R. Valkovič a A. Vítek jsou častými hosty
  přímých rozhlasových vstupů a vysílání pořadu Nebeský cestopis.
 • Na MEK se opět objevila celá řada přepisů z L+K, tuto aktivitu vede Michal Filip.
 • Úspěchem byl také počin M. Václavíka a M. Halouska, kteří se výraznou měrou podíleli
  na pořadu Planeta věda s tématikou letu Jurije Gagarina a letů do kosmického prostoru.
 • Podařilo se vytvořil sjednocený systém zápisu aktivit členů Kosmo Klubu na internetové
  adrese http://klub.kosmo.cz/aktivity/hlaseni, pomocí webového formuláře odešle člen zápis
  o své aktivitě, která je následně zpracována. Za touto aktivitou stojí M. Polák, na přípravě
  se podílel také A. Holub a M. Václavík.
 • M. Václavík začal předběžně organizovat kosmonautickou olympiádu po vzoru
  astronomické olympiády.
 • M. Václavík připomněl návrh Z. Prágra na pořádání výletů za kosmonautikou. Vyzval
  členy i nečleny sdružení k podávání návrhů na možné cíle výletů.
  M. Václavík navrhl vytvoření webového archivu pro shromažďování digitalizovaných
  dokumentů.
 • M. Kostera seznámil posluchače s novým diskuzním fórem vytvořeným čistě pro potřeby
  Kosmo Klubu a také shrnuje problémy, které k zavedení vedly.
 • Byl vyzdvižen úspěch České republiky ve Světovém kosmickém týdnu 2007, za což se
  zasloužili i členové Kosmo Klubu.
 • Ve 13:28 shrnuje M. Václavík činnost Kosmo Klubu, o. s. a vyzývá členy k vyšší aktivitě.
 • Jaroslav Navara připomíná uspořádání výstavy na škole v Havířově (návštěvnost 500 lidí).
  Dále upozorňuje na druhou výstavu, kterou spolupořádal s Danielem Lazeckým. Výstava
  byla uspořádaná v Havířově k třicátému výročí letu Vladimíra Remka (návštěvnost přes
  900 lidí, z toho 120 na vernisáži, které se účastnil i V. Remek).
 • A. Vítek připomíná k předmětu Základy Kosmonautiky nesporné zkušenosti doc. Ing. Jana
  Koláře, CSc. Toto je ale týmu okolo předmětu již známo a s J. Kolářem spolupracuje.
 • M. Václavík požádal o představení členy, kteří hodlají kandidovat do Výkonného výboru a na
  funkci předsedy sdružení. Martin Kostera, Radek Valkovič, Michal Václavík, Jaroslav Kousal a
  Michal Polák se představují, shrnují svou dosavadní činnost a deklarují své cíle.
 • M. Polák shrnuje své dosavadní aktivity za poslední rok a srovnává je s těmi, které
  uskutečnit chtěl. Hovoří především o svých přednáškách, celodenní akci v Horních
  Počernicích a také o zápisu aktivit. Za svůj cíl ukládá pokračování v aktivitách současných
  a chtěl by se zaměřit na jejich rozšíření, rozvoj portálu a také popularizaci mezi dětmi.
 • J. Kousal shrnul svou činnost v oblasti vzdělání, především předmět Základy
  kosmonautiky. Dále pak svou přednáškovou činnost a také aktivitu při družici czCube.
 • R. Valkovič hovořil o Kosmoshůzkách v Planetáriu HMP a shrnuje klady, především pak
  zdárné pokračování a nové přednášející. Připomenul také své rozhovory pro rádio a výlety.
 • M. Kostera předkládá jako svůj cíl do dalšího období prohloubení komunikace v rámci
  sdružení a také správu a rozvoj portálu.
 • M. Václavík uvádí jakožto svůj cíl pokračování ve své bohaté přednáškové činnosti a
  publikování článků. Hovoří také o své funkci tiskového mluvčího, chystané kosmonautické
  olympiádě. Uvedl také, že se chce podílet na všem podle svých časových možnostech.
 • Bylo navrženo, aby hlasování o členech Výkonného výboru Kosmo Klubu proběhlo veřejně.
  Tento návrh byl přijat jednomyslně 15ti hlasy.
 • Bylo navrženo, aby současné složení výkonného výboru bylo zachováno. Tento návrh byl přijat
  jednomyslně a to opět počtem 15ti hlasů.
 • M. Kostera byl navržen jako předseda. Tento návrh byl přijat 14ti hlasy, jeden se zdržel.
 • Následuje krátká diskuze o zpřehlednění inspirativních aktivit a Petr Tomek hovoří o úpadku
  gramotnosti středoškolských znalostí a jejich dopad na přednáškovou činnost. M. Kostera se ptá
  přítomných na další dotazy, žádné již nejsou.

Sjezd byl M. Kosterou ukončen ve 13:55.

PřílohaVelikost
sjezd6.pdf97.64 KB
Tagy