You are hereDruhý sjezd Kosmo Klubu, o.s.

Druhý sjezd Kosmo Klubu, o.s.


By michalpolak - Posted on 09 Červenec 2009

Zápis z druhého sjezdu Kosmo Klubu konaného dne 28.5.2005

  Místo: Lázně Bohdaneč
  Přítomných členů: 15 z 36
  Zapisovatelé: J. Kousal, R.Valkovič

 • M. Kostera podle článku 6.1 stanov pro přítomnost menšího než polovičního počtu členů zahajuje sjezd Kosmo Klubu (KK) jako mimořádný.
 • Proběhlo tajné hlasování o logo jako předvýběr ze čtyř návrhů (rh07, tk02, rh02, rh04) + varianty z veřejného internetového hlasování na www.kosmo.cz. Každý člen vybírá 1-2 návrhy ze čtyř.
 • Zahájena diskuse:

 • M.Halousek připomíná potřebu sestavení propagačních materiálů o kosmonautice pro hvězdárny a planetária, se zaměřením na laickou veřejnost. Navrhuje formu letáčků max. A4, které budou zdůrazňovat přínosy kosmonautiky pro běžný život, pilotovaných i nepilotovaných letů.

 • M.Halousek navrhuje podrobněji specifikovat konkrétní funkce, povinnosti a pravomoce jednotlivých členů výkonného výboru (VV) . Bylo shledáno, že pro malý počet funkcí to zatím není potřeba.

 • R.Valkovič oznamuje dohodu s pražským planetáriem (M.Grün) o možnosti pořádat zde 1x-2x měsíčně schůzky členů KK z Prahy a okolí.

 • P.Blau navrhuje pokusit se o podobnou dohodu s brněnskou hvězdárnou pro moravské členy. J.Kousal se nabízí jako prostředník k jednání.

 • P.Blau vyzdvihuje aktivitu Mariana Váni v projektu české amatérské družice, jeho práce vykazuje jasně největší prokazatelný pokrok (kostra, napájecí a komunikační část).

 • P.Blau navrhuje vytvoření propagačních modelů kosmické techniky pro veřejné hvězdárny a planetária a pro pořádání výstav (zejména pro školy). Jako zvlášť inspirativní vidí polo-funkční model pokročilé lunární základny vytvořené na základě představ členů KK.

 • Hlasování o logo KK:

  Po sečtení hlasů: rh02 - 10 bodů, rh04 - 1 bod, rh07 - 10 bodů, tk02 - 4 body.

  Proběhlo veřejné druhé kolo hlasování: rh02 - 7 hlasů, rh07 - 8 hlasů.

  J.Kousal navrhuje zvolit červenou verzi (místo modré) první varianty rh07: pro 12 hlasů, proti 1 hlas, 2 se zdrželi.

 • Nikdo nepodal návrh na personální změnu vedení. V.Maixner navrhuje hlasovat jako o celku o znovuzvolení stávajícího vedení. Pro 14 hlasů, 1 se zdržel.

 • T.Imrich nabízí grafické zpracování informačních letáčků.

 • Finanční otázky: Členské příspěvky zůstávají dobrovolné.

 • M. Kostera shrnuje dosavadní návrhy výdajů: Z fondů KK financovat členské schůzky v Praze/Brně, podpora Kosmos News Party (KNP) a Kosmonautického semináře (KS), slevy na účastnických poplatcích na KNP (už funguje) a KS pro členy KK.

 • M.Kostera ukončuje sjezd.
PřílohaVelikost
sjezd2.pdf92.24 KB
Tagy