You are hereSdružení

Sdružení


By Martin Kostera - Posted on 09 Červenec 2014

Sdružení:

Kosmo Klub z.s. je spolkem, samostatnou právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů ve znění pozdějších změn a doplňků.

Sídlo:

Hackerova 793/5
Praha 8
18100

Výkonný výbor(stav k 27.4.2019):

Michal Václavík - předseda
e-mail: michal.leemer.vaclavik(c)gmail.com

Martin Kostera - místopředseda
e-mail: martin.kostera(c)gmail.com

Jana Kvíderová
e-mail: jana.kviderova(c)objektivem.net

Jiří Myška
e-mail: myskajir(c)seznam.cz

Jaroslav Kousal
e-mail: plasma(c)seznam.cz

Členové:

Členem se může stát každá fyzická osoba, která dosáhla věku 15 let, nebo každá právnická osoba.

Seznam členů

Finance:

Peníze, které se nám podaří díky sponzorům a členským příspěvkům nashromáždit, použijeme na financování domény kosmo.cz, akcí Kosmo Klubu, propagačních materiálů, apod.

Děkujeme za Vaši podporu.

Transparentní účet u RB - 123707321/5500
IBAN: CZ6724000000000123707321