You are hereFinance a členské příspěvky

Finance a členské příspěvky


By Martin Kostera - Posted on 04 Květen 2010

Kosmo Klub, z.s. a finance

Peníze, které se nám podaří díky sponzorům a členským příspěvkům nashromáždit, použijeme na financování domény kosmo.cz, akcí Kosmo Klubu, propagačních materiálů, apod.

Členské příspěvky

Povinností každého člena Kosmo Klubu, z.s je zaplacení členského příspěvku. Jeho výše je v současné době 250 korun českých. Platbu je možné uskutečnit bankovním převodem na transparentní účet
123707321/5500
a to nejpozději do konce června každého roku. Při nezaplacení členského příspěvku do řádného termínu členství zaniká.

IBAN: CZ7055000000000123707321
SWIFT: RZBCCZPP

Děkujeme za Vaši podporu.