You are herePředmět Základy kosmonautiky

Předmět Základy kosmonautiky


By michalpolak - Posted on 09 Červenec 2009

Na ČVUT, ani na jiné vysoké škole v České republice se donedávna nevyučoval předmět s tematikou zaměřenou na kosmonautiku. Vzhledem k tomu, že se občanské sdružení Kosmo Klub zabývá popularizací kosmonautiky a sdružuje zájemce o tuto tematiku z řad amatérů i profesionálů, rozhodlo se v roce 2007 nabídnout výuku předmětu Základy kosmonautiky Fakultě strojní ČVUT. Jelikož má k dané problematice nejblíže odbor letadel v rámci Ústavu letadlové techniky, nabídla se tato možnost právě tomuto ústavu.

Cílem předmětu Základy kosmonautiky je zvýšit povědomí o kosmonautice a doplnit mezeru ve vzdělání, která v českém školství tomto oboru je. Předmět je stavěn tak, aby měl posluchač po jeho absolvování přehled o základní teorii, konstrukci nosných raket a kosmických těles, pozemního vybavení a potřebné legislativy.

První semestr výuky předmětu Základy kosmonautiky proběhl v akademickém roce 2007/2008 a zapsalo si jej 13 studentů. Od té doby je předmět pravidelně vyučován v zimním semestru a celkem si jej zapsalo 57 studentů ČVUT.

Předmět Základy kosmonautiky bude otevřen také v akademickém roce 2012/2013. Více informací naleznete na samostatných webových stránkách: predmet.kosmo.cz.