You are herePřihláška do Kosmo Klubu, z.s.

Přihláška do Kosmo Klubu, z.s.


By Martin Kostera - Posted on 10 Červenec 2009

Povtrzením této přihlášky spolu s údaji zde obsaženými, tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním mých poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze členů občanského sdružení Kosmo Klub se sídlem Hackerova 793/5 , Praha 8, 18100, IČO : 26674602, jakož i s tím, že takto poskytnuté osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám na základě uzavřené smlouvy s těmito třetími osobami v souladu s příslušným ustanovením zákona 101/200 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně něktarých údajů v platném znění.

Členy se mohou stát pouze občané starší 15 let.

klub@kosmo.cz