You are herePozvánka na květnovou Kosmoschůzku 2016

Pozvánka na květnovou Kosmoschůzku 2016


By Jaroslav Kousal - Posted on 25 Květen 2016

místo konání: restaurace ZORTO http://www.zorto.cz/ (Nekázanka 6. Praha 1)
datum akce: 25. 5. 2016
začátek akce: 18:00
předpokládaný konec akce: 21:00+

Program:

Tomáš Kocourek: 5 let Hvězdoletu a neb kdo je perspektivní pro posádku (cca 30 minut)

Před 5 lety jsem při úvaze nad dosavadními dějinami kosmonautiky dospěl k závěru, že pro urychlení cesty člověka do vesmíru, tj. jeho osídlení lidmi a pozemským životem, je třeba začít pracovat na tomto úkolu s vědomím, že:
kdo, když ne já? a kdy, když ne teď?
Úvod je věnovaný úvaze o důležitých předpokladech, které jsou kladeny na člověka při jeho kroku do vesmíru, tj. o předpokládané kosmické civilizaci. Dále prezentace úvah, zkušeností a nápadů za 5 let práce na programu Hvězdolet. Mimo jiné popis dojmů z návštěvy uzavřené simulace
tropického světa z pohledu dlouhodobějšího života člověka v omezeném prostředí. V neposlední řadě také informace o naučné planetární stezce, která si klade za cíl oslovit co nejširší veřejnost a vzbudit její zájem o vesmír a kosmonautiku.

Vítězslav Škorpík: Velký třesk - prvních 380 000 let vývoje vesmíru (cca 60 až 90 minut)

Náš vesmír vznikl před 13,8 miliardami let. Jednotlivé fáze jeho vývoje nám po sobě zanechaly specifické stopy, například reliktní gravitační vlny či reliktní neutrina. Období prvních 380 000 let vývoje označujeme jako Velký třesk. Ovšem většina nejpodstatnějších událostí se odehrála již v prvních třech minutách, kdy došlo k oddělování základních interakcí a narušení fyzikálních symetrií, prudkému inflačnímu rozepnutí vesmíru, baryogenezi a leptogenezi. Později došlo k tvorbě hustotních fluktuací, z nichž později vzniky galaxie a další struktury. První část vývoje vesmíru končí oddělením reliktního záření, tomu se ovšem budeme věnovat až příště. V této přednášce raději probereme kromě historického vývoje první etapy rovněž nastavení základních fyzikálních konstant.

Kde získat více informací?
Více informací na webových stránkách Kosmo Klubu, o.s. (http://klub.kosmo.cz/schuzky) nebo na e-mailu Kosmoschůzek (kosmoschuzky@kosmo.cz). Hlavním organizátorem akce je Petr Tomek - petrtomek98(c)gmail.com.

Přidejte se k události také na Facebooku!

klub@kosmo.cz