You are herezapis

zapis


Zápisy ze sjezdů Kosmo Klubu, z.s. sticky icon

Sjezd Kosmo Klubu se koná každoročně a je nejvyšším orgánem sdružení.

Patnáctý sjezd Kosmo Klubu, z. s.

Zápis ze sjezdu Kosmo Klubu dne 8. dubna 2017

Sjezd zahájil předseda Kosmo Klubu (dále jen KK) J. Kousal ve 13:07. Přítomno bylo 15 ze 43 řádných členů, což představuje 35 % členské základny a sjezd je usnášeníschopný.

Čtrnáctý sjezd Kosmo Klubu, o. s.

Zápis ze 14. sjezdu Kosmo Klubu, z.s. (dále jen KK) konaného dne 30. dubna 2016
(zapisovatel: M. Václavík)

Zahájení sjezdu proběhlo v 13:32 za přítomnosti 10 (v průběhu diskuze 11) členů KK z 41 a sjezd tak byl shledán usnášeníschopným dle platných stanov.

Třináctý sjezd Kosmo Klubu, o. s.

Zápis z 13. sjezdu Kosmo Klubu, o.s. 25.4. 2015 Místo konání: Pardubice, Hostel Trim

Přítomných členů: 20 ze 40
Zapisovatel: Martin Kostera
• Předseda Kosmo Klubu, o. s. (dále jen KK) M. Kostera zahajuje ve 13:04 sjezd a seznamuje přítomné členi i nečleny s programem sjezdu.
• Přítomno bylo 15 členů a 5 členů dalo plnou moc k hlasování Martinovi Kosterovi. Sjezd byl prohlášen za usnášeníschopný.

Dvanáctý sjezd Kosmo Klubu, o. s.

Zápis z dvanáctého sjezdu Kosmo Klubu, o. s. 26. dubna 2014

Místo konání: Pardubice, Hostel Trim
Přítomných členů: 18 ze 42
Zapisovatel: Martin Kostera

  • Předseda Kosmo Klubu, o. s. (dále jen KK) M. Kostera zahajuje ve 13:02 sjezd a seznamuje přítomné členy i nečleny s programem sjezdu.

Jedenáctý sjezd Kosmo Klubu, o. s.

Zápis z jedenáctého sjezdu Kosmo Klubu, o. s. 27. dubna 2013

Místo konání: Pardubice, Hostel Trim
Přítomných členů: 18 ze 42
Zapisovatel: Martin Kostera

  • Předseda Kosmo Klubu, o. s. (dále jen KK) M. Kostera zahajuje ve 13:00 sjezd a seznamuje přítomné členy i nečleny s programem sjezdu.

Desátý sjezd Kosmo Klubu, o. s.

Zápis z desátého sjezdu Kosmo Klubu, o. s. 28. dubna 2012

Místo konání: Pardubice, Hostel Trim
Přítomných členů: 20 ze 44
Zapisovatel: Michal Václavík

  • Předseda Kosmo Klubu, o. s. (dále jen KK) M. Kostera zahajuje ve 13:17 sjezd a seznamuje přítomné členy i nečleny s programem sjezdu.

Devátý sjezd Kosmo Klubu, o. s.

Zápis z devátého sjezdu Kosmo Klubu, o. s. 30. dubna 2011

Místo konání: Lázně Bohdaneč, Hotel Technik
Přítomných členů: 16 ze 42
Zapisovatel: Michal Polák

Osmý sjezd Kosmo Klubu, o. s.

Zápis z osmého sjezdu Kosmo Klubu, o. s. konaného dne 1. května 2010

Místo konání: Lázně Bohdaneč
Přítomných členů: 20 ze 45
Zapisovatel: Michal Polák

Sedmý sjezd Kosmo Klubu, o.s.

Zápis ze sedmého sjezdu Kosmo Klubu, o. s. konaného dne 2. května 2009

Místo konání: Lázně Bohdaneč
Přítomných členů: 16 z 52
Zapisovatel: Michal Polák

klub@kosmo.cz